2017-12-15 07:00 Ahlsell växer vidare inom personlig skyddsutrustning i Sverige

Ahlsell Sverige AB har tecknat avtal om att förvärva Safe Workwear Sweden AB (Safe Workwear) med en årlig omsättning om cirka 24 MSEK.

Safe Workwear har två filialer, en i Stockholm och en i Strängnäs, väster om Stockholm. Företaget grundades 1997 och säljer i huvudsak välkända varumärken inom arbetskläder och personligt skydd till företag och kommuner. Safe Workwear är privatägt och har nio anställda.

”Vi ser en långsiktigt god efterfrågan på produkter inom PSU (Personlig skyddsutrustning) och under året har vi gjort flera förvärv som stärker våra möjligheter att ge våra kunder marknadens bästa utbud av arbetskläder och skydd. Förvärvet av Safe Workwear stärker vår närvaro i både Stockholm och Mälardalen, vilket är en del av vår strategi att alltid vara nära kunden.”, säger Claes Seldeby, landschef Sverige.

Tillträde planeras ske under slutet av december. Förvärvet förväntas ha en marginell positiv påverkan på koncernens resultat för 2018.

För ytterligare information kontakta:


Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation
08 685 59 24, Karin.Larsson@ahlsell.se

Johan Nilsson, vd och koncernchef i Ahlsell AB
08 685 70 00, Johan.Nilsson@ahlsell.se

 

Ahlsell AB (publ) är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter cirka 27 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq Stockholm. De tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med drygt 5 000 medarbetare, över 200 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

Pressmeddelande, 15 december 2017