2017-11-23 10:15 Styrelseledamot Charlotta Sund avböjer omval

Charlotta Sund, ledamot i Ahlsells styrelse sedan årsstämman 2017, har meddelat styrelsens ordförande, tillika medlem av valberedningen, att hon avböjer omval till styrelsen inför nästa årsstämma. Charlotta kommer från och med maj nästa år påbörja ett nytt uppdrag inom kommunal förvaltning som inte är förenligt med externa styrelseuppdrag.

Valberedningen fortsätter sitt redan påbörjade arbete inför Ahlsells årsstämma, vilken äger rum torsdagen den 3 maj 2018 i Stockholm.

För ytterligare information kontakta:

Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation
08 685 59 24, Karin.Larsson@ahlsell.se

 

Ahlsell AB (publ) är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter cirka 27 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq Stockholm. De tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med drygt 5 000 medarbetare, över 200 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

Pressmeddelande, 23 november 2017