2018-11-20 12:00 Ahlsell avyttrar bolag inom verktygsmaskiner, produktionsutrustning och maskinservice

Ahlsell Sverige AB har tecknat avtal om att avyttra dotterbolaget Ahlsell Maskin AB, en distributör av verktygsmaskiner, tyngre produktionsutrustning och maskinservice till verkstadsindustrin.

Bolaget tillkom i förvärvet av Tibnor Industrivaruhus 2001 och betraktas som en icke-kärnverksamhet för Ahlsell. Företaget har 26 anställda och omsätter cirka 80 MSEK årligen. Ahlsell Maskin AB kommer att förvärvas av Mekana AB, vilka är ägare till Bromi Gruppen som är en nischad och professionell återförsäljare av avancerade verktygsmaskiner.

Avyttringen beräknas slutföras i början av december och ha endast en marginell påverkan på Ahlsells resultat.

För ytterligare information kontakta:

Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation
08 685 59 24, Karin.Larsson@ahlsell.se

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter drygt 30 miljarder SEK och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. De tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med cirka 5 800 medarbetare, över 230 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

Pressmeddelande, 20 november 2018