2018-05-09 13:21 Ahlsells VD överlåter del av innehav i bolaget

Ahlsells VD och koncernchef Johan Nilsson har till följd av en bodelning överlåtit 789 914 aktier i Ahlsell, vilket motsvarar 50% av hans aktieinnehav.

Efter överlåtelsen äger Johan Nilsson 789 913 aktier i bolaget.

För ytterligare information kontakta:

Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation
08 685 59 24, karin.larsson@ahlsell.se

Johan Nilsson, VD och Koncernchef
08 685 70 00, Johan.Nilsson@ahlsell.se

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter drygt 28 miljarder SEK och de tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med cirka 5 600 medarbetare, över 230 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

Pressmeddelande, 9 maj 2018