2018-04-03 06:00 Save-the-date för Ahlsells kapitalmarknadsdag

Ahlsell, den ledande nordiska distributören av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter, inbjuder till en kapitalmarknadsdag för institutionella investerare, analytiker och media den 4 september 2018.

Under dagen kommer bland annat Johan Nilsson, VD, Kennet Göransson, Ekonomidirektör och delar av ledningsgruppen att ge ytterligare information om Ahlsells strategi för lönsam tillväxt.

Kapitalmarknadsdagen kommer att hållas i Stockholm och genomföras på engelska. En formell inbjudan samt information om anmälan kommer att skickas ut i god tid innan kapitalmarknadsdagen.

För ytterligare information kontakta:

Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation
08 685 59 24, karin.larsson@ahlsell.se

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter drygt 27 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq Stockholm. De tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med cirka 5 500 medarbetare, över 220 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

Pressmeddelande, 3 april 2018