2022-05-24 06:27 Ahlsell Group förvärvar majoritetsandel i Sanistål A/S och lägger ett rekommenderat bud på resterande andel

Förvärvet av ca 75,49 % av aktierna i Sanistål A/S från majoritetsägarna och det samtidiga rekommenderade offentliga erbjudandet för minoritetsandelen i Sanistål A/S som tillkännagavs idag är ett viktigt steg i Ahlsells ambition att vara en heltäckande nordisk aktör med ett komplett erbjudande även i Danmark. Det går helt i linje med Ahlsells strategi för en hållbar tillväxt.

Sanistål är en dansk distributör och värdeskapande sourcingpartner till verksamheter inom bygg och industri. Företaget omsätter 3.5 BDKK och har 1 200 medarbetare. Geografiskt har Sanistål verksamhet i Danmark, Lettland, Litauen och Polen. Företaget har ett stort butiksnät med 48 butiker, varav 34 butiker i Danmark. Ahlsell kommer att fortsätta investera i att stärka och utveckla Sanistål. Ahlsell och Sanistål kommer tillsammans att skapa en stark plattform för att ge professionella kunder i Danmark ett ännu starkare fullserviceerbjudande.

”I vår ambition att vara den ledande distributören i Norden har vi under en längre tid haft målsättningen att etablera oss fullskaligt i Danmark. Vi har imponerats av den utveckling som Sanistål uppvisat på senare tid och ser mycket fram emot att få in dem i Ahlsell-familjen för att tillsammans utveckla ett ännu bredare erbjudande till kunderna”, säger Claes Seldeby, VD och Koncernchef Ahlsell Group.

Såväl förvärvet som erbjudandet innehåller ett antal sedvanliga villkor, bl.a. att nödvändiga godkännanden inhämtats från relevanta myndigheter.

För ytterligare information kontakta:


Claes Seldeby, VD och Koncernchef, Ahlsell Group
08-685 70 00, claes.seldeby@ahlsell.se

 

Ahlsell finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Som ledande distributör av teknisk installation driver vi utvecklingen tillsammans med yrkesproffs som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av hållbara produkter och tjänster, vår specialistkunskap och med logistik i världsklass är det vårt jobb att göra proffsens vardag enklare. Med 5 900 anställda, över 240 butiker och tre centrallager i Norden, gör vi allt för att uppfylla vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs.

För mer information besök www.ahlsell.com