2023-06-15 12:00 Ahlsell förvärvar B-Max Svets AB och stärker därmed erbjudandet inom kundspecifika lösningar av stålkonstruktioner

Ahlsell Sverige AB har ingått avtal att förvärva samtliga aktier i B-Max Svets AB, en tillverkare av stålkonstruktioner för prefabricerade väggar och stålhallar. Företaget har 20 medarbetare och en årsomsättning om cirka 35 MSEK.

B-Max Svets är baserat i Stenkullen utanför Göteborg, i nära anslutning till Ahlsells tidigare förvärv SKB Väst, som levererar produkter för montage och till prefab-industrin. Genom detta förvärv förstärker Ahlsell sitt erbjudande med utökad sortiment och förstärkt kompetens inom stålkonstruktioner. Därtill breddar Ahlsell sin position på marknaden och kan erbjuda en ännu starkare helhetslösning till ett utökat kundsegment.

Tillträde beräknas ske i början av juli 2023.

För ytterligare information kontakta:


Claes Seldeby, VD och Koncernchef, Ahlsell AB
08-685 70 00, claes.seldeby@ahlsell.se