2017-03-31 14:34 Ahlsells årsredovisning 2016

Årsredovisningen, som beskriver Ahlsells verksamhet, strategi och resultatutveckling, finns tillgänglig för nedladdning på https://www.ahlsell.com/investerare/rapporter-och-presentationer/  

Den tryckta versionen kommer att distribueras under början av vecka 16 och kan beställas på www.ahlsell.com/investerare/bestall-tryckt-material  

För ytterligare information kontakta: 
Anna Oxenstierna, Head of Investor Relations, +46 708 158 485

Denna information är sådan information som Ahlsell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2017 kl. 16.30 CET 
__________________________________________________________________

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Vårt unika erbjudande omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar.

Vi omsätter cirka 25 miljarder SEK och 97 procent av intäkterna kommer från våra tre huvudmarknader Sverige, Norge och Finland. Ahlsell är noterat på Nasdaq Stockholm. 

Med cirka 5 000 medarbetare, över 200 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!